Odsetki ustawowe za opóźnienia w spłacie pożyczki 2019


Nawet niewielkie opóźnienie w spłacie pożyczki może kosztować dłużnika niemałą kwotę. Już po jednym dniu zwłoki wierzyciel nabywa prawo do naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienia w spłacie zobowiązania. Są one regulowane prawnie, jednakże ich łączny koszt może być bardzo wysoki. Warto zatem poznać obowiązujące w 2019 roku stawki i z dużą ostrożnością podchodzić do wysokich chwilówek z krótkim terminem spłaty.

Maksymalne odsetki za opóźnienia w spłacie

Pożyczkodawca nie może wywindować dodatkowych kosztów za opóźnienia w spłacie według własnego widzi mi się. Obowiązują go przepisy zawarte w ustawach o kredycie konsumenckim, a także w kodeksie cywilnym. W roku 2019, stawka odsetek ustawowych za opóźnienia w spłacie wynosi 7% kwoty zobowiązania w stosunku rocznym. Natomiast maksymalny koszt wynikający z odsetek nie może być wyższy niż 14%. Wierzyciel ma również prawo obciążyć dłużnika kosztami związanymi z postępowaniem windykacyjnym.

Czym możemy samodzielnie obliczyć wysokość odsetek?

Osoby zalegające ze spłatą zobowiązania mogą samodzielnie obliczyć koszt odsetek, który może zostać naliczony przez wierzyciela. W tym celu należy pomnożyć kwotę zadłużenia przez liczbę dni zwłoki oraz stawkę dzienną, a następnie podzielić wynik przez 365 dni. Jeżeli uzyskana kwota jest wyższa od stawki określonej w odsetkach ustawowych, wierzyciel ma prawo naliczyć maksymalne odsetki w wysokości 14%. Pożyczkodawca ma prawo do naliczenia odsetek już od pierwszego dnia zwłoki w spłacie zobowiązania.

Czy przysługuje nam prawo do umorzenia odsetek?

Prawdopodobieństwo umorzenia odsetek przez wierzyciela jest minimalne. Dłużnik ma oczywiście prawo złożyć wniosek w tej sprawie, ale decyzja zależy wyłącznie od dobrej woli pożyczkodawcy. Jeśli mamy pewność, że nie damy rady spłacić zobowiązania w terminie, należy jak najszybciej skontaktować się z wierzycielem. W ten sposób być może uda nam się rozdzielić płatność na raty lub przedłużyć termin spłaty. To jedyne rozwiązanie, które pozwoli uniknąć odsetek od spłaty.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>