Więzienie za długi – czy można trafić za kratki za niespłacone długi?


Istnieje kilka określonych sytuacji, w których niepłacenie długów może zakończyć się karą pozbawienia wolności. Na wstępie uspokajamy dłużników zalegających ze spłatą pożyczki lub kredytu – kara więzienia dotyczy wyłącznie sytuacji, w których osoba celowo wyłudza zobowiązanie i unika spłaty mimo posiadania wolnych środków. Co oczywiście nie oznacza, że zadłużenie wynikające ze złej sytuacji finansowej nie zostanie ukarane inaczej.

W jakich sytuacjach dłużnikowi grozi kara pozbawienia wolności?

Dłużnik może zostać skazany na karę więzienia w sytuacji gdy świadomie i celowo unika spłaty zobowiązania, mimo, że ma możliwość finansową by uregulować dług. Kara więzienia nie obowiązuje zatem dłużników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i z tego względu nie są w stanie spłacić aktualnego zobowiązania. W takich sytuacjach wciąż grożą osobom zadłużonym inne konsekwencje, o których powiemy w dalszej części artykułu.

Kara pozbawienia wolności dotyczy również określonego rodzaju zadłużenia. Surowy wymiar kary może zostać zasądzony w przypadku zalegania z płatnością alimentów, niezapłacenia grzywny, unikania podatku lub przekłamywania zeznań podatkowych co naraża skarb państwa na straty większe niż 10,500 PLN brutto co jest równoznaczne z przestępstwem skarbowym. Jednocześnie, za kratki mogą trafić osoby, które wyłudzają kredyt lub pożyczkę i celowo wprowadzają w błąd kredytodawcę.

Jakie konsekwencje prawne grożą za niespłacanie kredytu?

Jeśli zadłużenie wynika ze złej sytuacji finansowej i faktycznej niemożności dalszej spłaty, wierzyciel ma prawo naliczyć ustawowe odsetki od opóźnień w spłacie, a także wejść na drogę sądową. Sąd może natomiast zadecydować o konieczności przeprowadzenia egzekucji komorniczej. Jeśli dłużnik będzie celowo unikał współpracy z komornikiem lub ukrywał przed nim majątek, może za to trafić do więzienia. Oczywiście kolejną konsekwencją jest obecność dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów oraz drastycznie niska zdolność kredytowa.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>