Ulga na dziecko w 2019 roku – kto może z niej skorzystać?


Ulga prorodzinna to jedno z najczęściej wykorzystywanych odliczeń podatkowych, z którego można skorzystać niezależnie od liczby posiadanych dzieci. Ulga przysługuje rodzicom, rodzicom zastępczym oraz opiekunom prawnym spełniającym odpowiednie warunki. O tym, czy będziemy mogli skorzystać z odliczenia decyduje w głównej mierze dochód nasz oraz dziecka. Wysokość kwoty ulgi prorodzinnej zależy natomiast od liczby dzieci.

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Ulga na dziecko przysługuje podatnikom, którzy mają na swoim utrzymaniu przynajmniej jedno dziecko do 25. roku życia kontynuujące edukację. Jednocześnie, podatnik traci możliwość odliczenia ulgi od podatku, jeśli dziecko w roku podatkowym uzyskało dochód wyższy niż 3089 PLN. Ulga prorodzinna bez limitu wieku dotyczy natomiast podatników, którzy utrzymują dziecko otrzymujące rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny.

Z dodatku na podobnych zasadach mogą korzystać rodzice, którzy samotnie wychowują dziecko. Należy tu uwzględnić osoby nie będące w związku małżeńskim, wdowców, osoby rozwiedzione lub osoby pozostające w związku małżeńskim gdy współmałżonek nie posiada praw rodzicielskich. W przypadku osób rozwiedzionych lub żyjących w separacji, sposób rozliczania ulgi zależy od porozumienia między rodzicami. W przypadku jego braku, ulgę należy rozliczyć na podstawie liczby dni, w których rodzic sprawował faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Wysokość ulgi prorodzinnej w 2019 roku

Kwota ulgi prorodzinnej zależy w głównej mierze od liczby dzieci. W przypadku jednego dziecka należy także pamiętać o limicie dochodów, który nie może przekraczać w roku podatkowym 112,000 złotych w przypadku wspólnej deklaracji PIT oraz 56,000 złotych w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko. Kwota ulgi w zależności od liczby dzieci prezentuje się następująco:

Jedno dziecko – 92,67 zł czyli 1112,04 zł rocznie.

Dwoje dzieci – 92,67 zł na każde z nich czyli 2224,08 zł w skali roku.

Troje dzieci – 92,67 zł na 1 i 2 dziecko oraz 166,67 zł na trzecie czyli 4224,12 zł w skali roku.

Czoro i więcej dzieci – 92,67 zł na 1 i 2 dziecko, 166,67 na trzecie oraz 225 zł na każde kolejne.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>