Jak odliczyć Internet od podatku?


Coraz częściej możemy spotkać się z opiniami, że dostęp do sieci powinien być ogólnodostępny i całkowicie darmowy. Sporo krajów podejmuje starania, które pozwoliłyby uczynić Internet dobrodziejstwem pozbawionym opłat. W praktyce, usługi dostawców są po prostu opłacane ze skarbu państwa. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że podobne starania podjęto także w Polsce. Jak odliczyć Internet od podatku aby zyskać zastrzyk dodatkowej gotówki?

Niestety, o uldze internetowej bardzo mało mówi zarówno rząd, jak również Urzędy Skarbowe. Biorąc pod uwagę, że z tytułu tego odliczenia można otrzymać nawet kilkaset złotych, z całą pewnością warto przybliżyć wszystkim temat ulgi internetowej. Może z niej skorzystać każdy obywatel naszego kraju, nie tylko przedsiębiorcy. Po raz pierwszy ulga ta pojawiła się w roku 2017. Mimo to, cały czas bardzo mała grupa uprawnionych osób korzysta z odliczenia. W jaki sposób możemy zaoszczędzić spore pieniądze na bezpłatnym korzystaniu z Internetu?

Ulga internetowa – kto może z niej skorzystać?

Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie ma nic wspólnego z odliczeniami dokonywanymi przez przedsiębiorców z tytułu poniesionych kosztów prowadzenia działalności. Ulga jest adresowana do osób prywatnych, które w miejscu zamieszkania korzystają z dostępu do sieci i w związku z tym ponoszą stosowne opłaty. Wszystko o czym musimy pamiętać to w zasadzie magazynowanie faktur otrzymanych przez cały rok. Będą one potrzebne do wykazania poniesionych przez nas kosztów.

No dobrze, należy jednak uwzględnić, że mnóstwo osób w naszym kraju wykorzystuje pakiety usług, w których znajduje się nie tylko Internet, ale także telefonia komórkowa oraz telewizja. Czy w takiej sytuacji również można skorzystać z ulgi internetowej? Jak najbardziej. Musimy jednak dysponować fakturami, na których dokonano rozdzielenia wszystkich usług w taki sposób, aby dało się ustalić konkretne koszty poniesione z tytułu dostępu do Internetu. Nie zawsze jest to możliwe, ale na szczęście coraz więcej dostawców Internetu daje możliwość wystawiania rachunków w takiej formie.

Warunki korzystania z ulgi internetowej

Niestety, rzadko kiedy coś związane z podatkami jest tak kolorowe i korzystne dla płatnika. Korzystając z ulgi internetowej musimy pamiętać o dwóch istotnych ograniczeniach. Pieniężnych oraz czasowych. Pierwsze ograniczenie to maksymalna kwota jaką możemy odliczyć od podatku. Próg ustalono na poziomie 760 złotych rocznie. Taki zwrot możemy otrzymać z tytułu korzystania z Internetu! To całkiem wysoka granica, w której mieści się większość osób w Polsce. Czy wyższe rachunki dyskwalifikują z możliwości skorzystania z ulgi? Absolutnie nie! W takiej sytuacji odliczamy po prostu maksymalną dostępną kwotę, czyli 760 PLN.

Nic co dobre nie trwa jednak wiecznie. Szczególnie jeśli chodzi o podatki. Przykładem jest chociażby mały ZUS dla przedsiębiorców. Z ulgą internetową jest podobnie. Jest to rozliczenie okresowe, z którego możemy skorzystać tylko przez dwa lata rozliczeniowe z rzędu. Jeśli w rozliczeniu za rok 2018 wykorzystamy ulgę internetową, będzie nam ona przysługiwać jeszcze tylko raz, w roku 2019. Mimo to, profity z tytułu tego rozliczenia są ogromne. Dla większości osób oznacza to możliwość korzystania z Internetu praktycznie za darmo przez dwa lata.

W jaki sposób można dokonać odliczenia?

Warunkiem jest oczywiście samodzielne wypełnienie PIT-u. Oczywiście w roku 2019 doszło do wielkiej rewolucji i Urzędy Skarbowe samodzielnie rozliczają zeznania podatkowe nadesłane przez naszych pracodawców. Jeśli jednak chcemy skorzystać ze wszystkich dostępnych ulg, PIT musimy wypełnić i złożyć osobiście. Do odliczenia ulgi internetowej możemy wykorzystać formularze PIT-36 oraz PIT-37. Taką możliwość daje także PIT-28, ale termin jego składania mija z końcem stycznia.

Rozliczenia dokonujemy w części B w polu 25 (jeśli wypełniamy samodzielnie) lub w polu 26 (jeśli wypełniamy w imieniu współmałżonka). Wymogiem, który uprawnia do skorzystania z ulgi jest komplet wszystkich faktur z ostatniego roku rozliczeniowego. Zamiast faktur możemy wykorzystać inny dokument, który zawiera dane płatnika, dane dostawcy, rodzaj usługi internetowej, a także wyszczególnione koszty z tytułu korzystania z tej usługi.

Czym jest lista ostrzeżeń KNF?


Jednym z podstawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego jest ostrzeganie obywateli przed podmiotami, które mogą wyłudzać pieniądze lub pozyskiwać je w celach inwestycyjnych, które wiążą się z wysokim stopniem ryzyka. Na listę trafiają również wszelkie podmioty udostępniające produkty finansowe bez licencji KNF. Na liście ostrzeżeń swojego czasu znalazło się także Amber Gold. To niestety nie pomogło w porę zapobiec nieuczciwej działalności tej spółki.

Na jakich zasadach działa lista KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego ściśle współpracuje z wieloma organami państwowymi, które mogą składać zawiadomienia o podmiotach, które wydają się podejrzane. W praktyce, takie zawiadomienie może zgłosić także osoba prywatna, np. dziennikarz śledczy. KNF bada każdy z otrzymywanych sygnałów, a następnie, gdy zachodzi taka potrzeba, rozpoczyna postępowanie wyjaśniające. W tym momencie podmiot trafia na listę ostrzeżeń. Następnie jest ona aktualizowana o informacje uzyskane w trakcie postępowania. Gdy podejrzenia okażą się niesłuszne, podmiot jest usuwany z listy.

Za co spółki trafiają na listę ostrzeżeń KNF?

Listę ostrzeżeń KNF budują przede wszystkim spółki, które działają na podobnych zasadach co bank, ale nie posiadają odpowiedniej licencji. Jednocześnie, ich działalność nie narusza prawa i w związku z tym nie może zostać tak po prostu zamknięta. Na listę mogą trafić także podmioty, które prowadzą usługi maklerskie bez zezwolenia. KNF ma obowiązek reagować także na wszelkie zawiadomienia o próbie wyłudzania pieniędzy na zasadzie piramidy finansowej. Postępowanie w takich sprawach bywa jednak bardzo czasochłonne i ostrzeżenie na liście to jedyny sposób ochrony obywateli.

Czy lista ostrzeżeń KNF jest istotna dla osób prywatnych?

Jak najbardziej, lista ostrzeżeń KNF jest przydatna wszystkim obywatelom naszego kraju, którzy korzystają z produktów finansowych. W Internecie możemy natrafić na liczne reklamy nieznanych dotąd podmiotów, które oferują nam „wysoką emeryturę” lub „innowacyjną lokatę na przyszłość”. Wobec takich ofert powinniśmy zachować dużą ostrożność. Warto zasięgnąć informacji właśnie na liście ostrzeżeń KNF. Być może reklamujący się podmiot już na niej figuruje.

Co to jest pożyczka leasingowa i kiedy warto ją podjąć?


Pożyczka leasingowa to idealne rozwiązanie dla wielu przedsiębiorców oraz rolników ubiegających się o dotacje unijną. Uzyskane przy pomocy pożyczki środki mogą zostać przeznaczone na zakup środków trwałych. Zakupione środki mogą być finansowane przez dotację unijną. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w przypadku pożyczki leasingowej klient w momencie podpisania umowy staje się pełnoprawnym właścicielem majątku udzielanego przez firmę leasingową.

Kto może skorzystać z oferty pożyczki leasingowej?

Ze względu na swój charakter, pożyczka leasingowa to doskonałe rozwiązanie dla osób posiadających dotację unijną lub ubiegających się o to świadczenie. Udzielona pożyczka może zostać przeznaczona wyłącznie na zakup środków trwałych. Nie mamy tu zatem takiej swobody dysponowania pieniędzmi jak w przypadku kredytu gotówkowego. Niewątpliwym atutem pożyczki leasingowej jest jednak większa elastyczność warunków oraz znacznie mniejsze formalności.

Dlaczego pożyczka leasingowa jest godna uwagi?

Przede wszystkim, pożyczka leasingowa sprawia, że klient wraz z podpisaniem umowy staje się właścicielem przyznanych pieniędzy. Może je przeznaczyć na zakup środków trwałych, które mogą być amortyzowane i finansowane z dotacji unijnych. Klienci mogą liczyć na bardzo korzystne i wygodne warunki spłaty. Wybór liczby i rodzaju rat, długi okres spłaty nawet do 10 lat, a także brak wymogu wkładu własnego. Te uproszczone formalności są możliwe ze względu na to, że pożyczki udziela nam nie bank, a firma leasingowa.

Czym pożyczka leasingowa różni się od klasycznego leasingu?

Wiele osób mylnie utożsamia pożyczkę leasingową z klasyczną umową leasingu. Zasadnicza różnica polega na tym, że w leasingu to firma pożyczająca majątek jest jej formalnym właścicielem. Klient ma prawo wykupu po zakończeniu okresu finansowania. W przypadku umowy leasingowej, właścicielem przekazanego mienia od razu staje się klient co daje mu znacznie większe możliwości. Od otrzymanej pożyczki leasingowej przysługuje m.in. zwrot podatku VAT.

Od czego zależy nasza zdolność kredytowa?


Banki bardzo dogłębnie analizują sytuację finansową swoich klientów. Jest to szczególnie istotne w przypadku bardzo wysokich kredytów hipotecznych. Aby zaciągnąć tak duże zobowiązanie, musimy odznaczać się wysoką oceną zdolności kredytowej. Wielu kredytobiorców ma błędne przekonania na temat definicji tego pojęcia. Co tak naprawdę wpływa na naszą zdolność kredytową?

Historia kredytowa dostępna w BIK

Każdy bank sięga po informacje o swoich klientach do Biura Informacji Kredytowej. Wszelkie zobowiązania finansowe z naszej przeszłości oraz aktualne pożyczki lub kredyty wpływają na nasz scoring BIK. Jeżeli w przyszłości spłacaliśmy wszystkie należności w terminie i nie posiadamy obecnie innych zobowiązań, nasz scoring jest wysoki i pomyślnie wpływa na zdolność kredytową. Z kolei wszystkie negatywne wpisy o opóźnieniach i problemach ze spłatą, a także otwarte kredyty wpływają negatywnie na naszą zdolność kredytową.

Wykaz miesięcznych dochodów oraz koszty utrzymania

Bank czerpie informacje na temat klienta także z wyciągu z konta z ostatnich miesięcy. Ważne są nie tylko miesięczne dochody z tytułu wykonywanej pracy, ale także inne wpływy na nasze konto. Bank analizuje również nasze wydatki i sprawdza, jak ewentualny kredyt wpłynie na naszą sytuację finansową. Jeśli myślisz o większym kredycie, warto przez kilka miesięcy nieco ograniczyć ponadprogramowe wydatki, a także zacząć odkładać pieniądze na lokacie. W ten sposób pokazujemy umiejętność mądrego gospodarowania pieniędzmi i podwyższamy swoją zdolność kredytową.

Ewentualne czynniki losowe wpływające na płynność finansową

Przy bardzo dużych zobowiązaniach finansowych na długi okres spłaty, bank musi wziąć pod uwagę także wszelkie czynniki losowe. W tym celu analizowany jest nasz staż pracy, wykonywany zawód, wykształcenie, a także status cywilny. Bank stara się bowiem przewidzieć wszelkie sytuacje, które mogłyby odebrać nam płynność finansową i stanowić trudność w spłacie zobowiązania. Jeżeli takich czynników losowych jest sporo, kredytodawca może wymagać od nas wykupienia dodatkowego ubezpieczenia kredytu.

Alert BIK pomoże Ci uchronić się przed wyłudzeniami


Uproszczone do maksimum formalności w firmach pozabankowych sprawiają, że dowód osobisty często wystarczy do uzyskania sporej pożyczki gotówkowej. Na kradzież lub zgubienie dokumentu narażona jest każdy człowiek. Jeśli dojdzie do wyłudzenia, bardzo często oszukana osoba będzie zmuszona spłacać zobowiązanie, ponieważ trudno dowieść takiego oszustwa po fakcie. Możemy się jednak łatwo chronić przed wyłudzeniami korzystając z usługi alertów BIK.

W jaki sposób działa system alertów BIK?

Głównym zadaniem alertu BIK jest ochrona klientów przed wyłudzeniami. Jeśli firma pożyczkowa lub bank wystąpią o udostępnienie informacji na nasz temat, zostaniemy o tym poinformowani. W ten sposób szybko dowiemy się o próbie wyłudzenia i będziemy mogli właściwie zareagować. To jednak nie jedyne zastosowanie powiadomień wysyłanych przez Biuro Informacji Kredytowej. Otrzymujemy także informacje o naszej ocenie zdolności kredytowej, o aktywnych zobowiązaniach, a także o ewentualnych opóźnieniach w spłacie kolejnych rat.

Jak przeciwdziałać próbom wyłudzenia pożyczki?

Jeśli ktoś spróbuje wyłudzić pożyczkę na nasz dowód osobisty, firma lub bank wystąpi z zapytaniem do BIK. Wtedy otrzymamy powiadomienie drogą SMS-ową wraz z numerem kontaktowym. Należy skontaktować się z centralą Biura, przedstawić sytuację i wyjaśnić, że nie podejmujemy obecnie żadnego zobowiązania. Pracownik BIK bezzwłocznie poinformuje o tym firmę lub bank, w której zachodzi próba wyłudzenia. Procedura zostanie natychmiast przerwana. Następnie musimy zgłosić sprawę na policję i poinformować o zgubieniu lub kradzieży dokumentu tożsamości.

Jak uruchomić usługę alertów w BIK?

Jeśli chcesz skorzystać z tej formy ochrony przed wyłudzeniami, załóż konto w internetowym systemie Biura Informacji Kredytowej. W formularzu należy podać numer PESEL, a następnie potwierdzić naszą tożsamość. Ostatnim krokiem jest wykupienie odpowiedniego pakietu usług. Same powiadomienia BIK są bardzo niedrogie, to koszt rzędu 24 PLN za cały rok. Biorąc pod uwagę korzyści, warto zdecydować się na wykupienie tej usługi.

Pożyczki bez dochodów – czy istnieje taka możliwość?


Jeszcze kilkanaście lat temu osoba, która chciała podjąć pożyczkę musiała przejść szereg procedur. Teraz formalności zostały uproszczone w taki sposób, aby cały proces można było przeprowadzić w ciągu kilku minut. Dużym zainteresowaniem cieszą się pożyczki bez dochodów. Jak się okazuje, osoba nie posiadająca żadnych udokumentowanych dochodów także może bez żadnych przeszkód skorzystać z tego produktu finansowego.

Pożyczka dla osób z nieudokumentowanymi dochodami

Świadczenia socjalne, kieszonkowe, a także wszystkie inne formy dochodów, których nie możemy udowodnić właściwym zaświadczeniem pozwalają nam bez trudu spłacić pożyczkę. Banki jednak nie dają możliwości skorzystania z kredytu gotówkowego bez zaświadczeń o dochodach. Jest to natomiast możliwe w firmach pożyczkowych. Jedynym ograniczeniem w tej sytuacji jest tak naprawdę maksymalna kwota pożyczki. Osoby, które nie posiadają udokumentowanych dochodów mogą jednak liczyć na otrzymanie nawet 10 tysięcy złotych.

Jak wygląda procedura przyznania pożyczki bez dochodów?

Taki produkt w swojej ofercie ma ogromna liczba firm pozabankowych. Wszelkie formalności można załatwić w ciągu kilkunastu minut przez Internet. Wystarczy jedynie podać informacje z dowodu osobistego, określić interesującą nas kwotę oraz termin spłaty. W zależności od wybranej firmy, może być weryfikowana zdolność kredytowa klienta. Pożyczkodawca może sprawdzić historię BIK, a także bazy dłużników. Jeśli decyzja będzie pozytywna, jeszcze tego samego dnia otrzymamy przelew na konto. W przypadku odmowy, zwykle otrzymamy ofertę pożyczki na mniejszą kwotę.

Pożyczka bez dochodów na większą kwotę

Co możemy zrobić w sytuacji gdy potrzebujemy dużego zastrzyku gotówki, a nie możemy zaprezentować źródła dochodów? Tutaj ratunkiem będzie zabezpieczenie, które przekona firmę, że zobowiązanie zostanie spłacone. Takim zabezpieczeniem może być zastaw lub poręczyciel z lepszą zdolnością kredytową. W takiej sytuacji, osoba bez regularnych dochodów może liczyć na kredyt gotówkowy w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych.